What is 'Safety Roller'?

ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ ติดตั้งไว้สำหรับป้องกันอันตรายให้กับคนขับและผู้โดยสารให้ปลอดภัย จากอุบัติเหตุซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิต และป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุแก่บุคคลที่ 3 อาคารบ้านเรือน และ สิ่งของสาธารณะ

ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ ควรติดตั้งในบริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขี้นบ่อยครั้ง หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ สามารถนำยานพาหนะกลับสู่ถนนได้ตามเดิมและลดแรงกระแทกของรถได้ดีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากมีสีที่สังเกตุเห็นได้ง่ายและสามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเองในเวลากลางคืน

"เราตระหนักถึงแนวคิดที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ต่อโลก"
ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะภัยมี 3 ขนาด

ขนาดมาตรฐาน

"ขนาดประหยัด"
- ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าด้วยชุดราวลูกกลิ้ง 1 แถว
- ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะสำหรับยานพาหนะทุกประเภท

"ขนาดเพิ่มคุณภาพปริมาณการทำงาน"
- สำหรับยานพาหนะขนาดใหญ่
- เพิ่มราวระหว่างลูกกลิ้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะทำงานอย่างไร
1.รองรับแรงกระเทกของการชน โดยทำให้เกิดแรงหมุน
2.ด้านหน้าลดแรงกระแทกได้ 2 ชั้น
3.ด้านหลังลดแรงกระแทกได้ 3 ชั้น
4.ท่อเหล็กมีสปริงช่วยในการสะท้อนกลับ
ทำไมถึงต้องติดชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ

1.ช่วยให้ยานพาหนะกลับเข้าสู่ถนนโดยที่ไม่ตกออกนอกเส้นทาง เมื่อยานพาหนะ เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง
2.ลดอันตรายที่อาจเกิดถึงแก่ชีวิตของผู้ขับขี่ และลดแรงกระแทกของยานพาหนะเมื่อเกิดการกระแทก
3.ลดต้นทุนในการซ่อมแซมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ
4.วิธีการติดตั้งและการใช้งานมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าราวกันตกที่มีอยู่ในปัจจุบัน
5.แผงกันหยุด สามารถลดอุบัติเหตุใหญ่ๆได้โดยราวจะหยุดแรงกระแทกให้กระจายแรงออกไป
6.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์!

ชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะคือตัวช่วยลดปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

 
ภาพอุบัติเหตุที่เป็นภัยต่อสาธารณะและบุคคลที่ 3 อาคารบ้านเรือน

คุณลักษณะพิเศษของชุดราวลูกกลิ้งป้องกันสาธารณภัย
1.ไฟ LED นำทาง จะนำความสว่างในการขับขี่ในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี
2.ตัวสะท้อนแสง สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่ ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในเวลากลางคืน
3.การออกแบบที่ช่วยลดการกระแทกและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากยานพาหนะ

ลักษณะพิเศษชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะภัย

ลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ จะมีสปริงที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการลดการกระแทก

การติดตั้งลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะตาม
ปัจจัยแวดล้อมรอบๆ

รางหักมุม ปรับได้ตามปัจจัยแวดล้อมรอบๆ

เปรียบเทียบข้อดีของชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะภัยกับวัสดุธรรมดา
Before

อุปกรณ์เครื่องกันกระแทก ไม่เหมาะแก่การใช้งาน

ไม่สามารถปรับขนาดได้

After

ลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะเหมาะแก่การใช้งาน

สามารถปรับขนาดให้เหมาะแก่พื้นที่การใช้งานได้